Informácie

Knihovníčka:
Mgr. Magdaléna Kapala

e-mail:
kniznica.uhv@savba.sk

Výpožičné hodiny:

Pondelok 8.00 – 15.00 hod.
Streda 8.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 8.00 – 15.00 hod.