PhD Studies

Institute of Musicology, SAS has accreditation for PhD studies in the specialization 2.1.21 Music Theory of the Musicology study programme. The Institute conducts PhD studies as an external educational organization, in cooperation with the Department of Musicology of the Faculty of Philosophy, Comenius University Bratislava.

Internal PhD. students:

Mgr. Veronika Garajová
Téma: České prvky v stredovekej hudobnej kultúre Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Kristína Gotthardtová
Téma: Hudobnofolklórne inšpirácie v tvorbe slovenských skladateľov 20. storočia
Školiteľ: doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Termín ukončenia: 31. 8. 2021

Mgr. Marián Štúň
Téma: Theoretical Approaches to European Music Harmony of the 20th Century
Školiteľ: prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2019
Termín ukončenia: 31. 8. 2023

Mgr. Štefánia Demská
Téma: Žena v stredovekom hudobnom repertoári prameňov z územia Slovenska
Školiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
Nástup na štúdium: 1. 9. 2017
Prerušenie stúdia: 17. 2. 2020 – 16. 2. 2021