Monographs, collections, catalogues

CatalogusFragmentorum-scaled

STUDENIČOVÁ, Hana: Kantoři, varhaníci, trubači: Hudební kultura moravských královských měst v letech 1500–1620. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2023. 402 s. ISBN 978-80-86736-73-0.

Buy

CatalogusFragmentorum-scaled

ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – SÝKORA, Adam – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies. Rastislav Adamko (ed.). 1. vydanie. Berlin : Peter Lang, 2022. 774 p. ISBN 978-3-631-85830-1.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

VESELOVSKÁ, Eva – LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi – Archivum Civitatis Cassoviensis. Reviewed by: Andrea Meščanová, Dalibor Havel. 1. vydanie. Bratislava : Institut of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2022. 262 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VIII. ISBN 978-80-89135-53-0.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi ex castello Betliar : Mittelalterliche Fragmente aus Betler (Betliar). Gutachter: Zsuzsa Czagány, Juraj Šedivý. Bratislava: Institut für Musikwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2021. 151 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VII. ISBN 978-80-89135-49-3.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

LOMEN, Kristina. Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove v Srbsku [The Traditional Song Culture of Slovakia in Stará Pazova, Serbia]. Recenzenti: Milina Sklabinská, Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2021. 519 s., príl. CD. ISBN 978-80-89135-52-3.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

URBANCOVÁ, Hana – RUŠČIN, Peter – VESELOVSKÁ, Eva. Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century. Studies and Anthology = Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie. Štúdie a antológia. Recenzenti: Jana Lengová, Anna Žilková. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2021. 284 p. ISBN 978-80-89135-51-6, ISMN 979-0-9010032-7-9.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

VESELOVSKÁ, Eva (Ed.). The Image of Piety in Medieval Manuscripts in Slovakia and in Europe. Reviewed by Roman Hankeln and Vladimír Maňas. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2021. 125 p. ISBN 978-80-89135-50-9.

Buy


CatalogusFragmentorum-scaled

Veronika GARAJOVÁ: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Trenchini. Bratislava : Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2020. 135 p. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus VI. ISBN 978-80-89135-44-8.

Buy


Notated-Sources

Eva VESELOVSKÁ – Zsuzsa CZAGÁNY (eds): Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary. Transregional Research and Online Database Building. Bratislava – Budapest: Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences – Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2020. 101 p. ISBN 978-80-89135-48-6 .

Buy


MS_TS

Michal ŠČEPÁN: Tadeáš Salva. Život a dielo. Tadeáš Salva. Život a dielo. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2020, 248 s. ISBN 978-80-89135-47-9.

Buy


Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

Darina MÚDRA: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku : z pohľadu kanonických vizitácií. I – III. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 1318 s. ISBN 978-80-224-1742-6.

Buy


Stephanie Wurmbrand-Stuppachová

Jana LENGOVÁ: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 − 1919) : Život, dielo, korešpondencia [Stephanie Wurmbrand-Stuppach (1849−1919) : Life, Work, Correspondence]. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. 248 s. ISBN 978-80-89135-41-7.

Buy


20191003_Tomus_V_obalka

Eva VESELOVSKÁ: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini. Recenzenti: Rastislav Adamko, Janka Bednáriková. Bratislava : Institut für Musikwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2019. 132 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus V. ISBN 978-80-89135-43-1.

Buy


duchovna-piesen-obalka

Peter RUŠČIN – Eva VESELOVSKÁ – Zlatica KENDROVÁ: Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2019. ISBN 978-80-89135-36-3.

Buy


veselovska_2017Eva VESELOVSKÁ, Rastislav ADAMKO, Janka BEDNÁRIKOVÁ: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, 279 s. ISBN 978-80-89135-38-7.

Buy


Vybrané_kapitolyHana URBANCOVÁ: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-80-89135-37-0.

Buy


Historicke_organyAndrej Štafura: Historické organy stredného Gemera: Dejiny a dispozícia organov / Historical Pipe Organs of Central Gemer: History and Specifications of Pipe Organs. Revúca : Quirinus, o.z., 2016, 80 s. ISBN 978-80-972541-0-0.

Buy


Hudba výskum kontexty obálkaJana LENGOVÁ (ed.): Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. (=Hudobná kultúra Gemera a Malohontu v kontextoch.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Quirinus, o.z., 2015, 164 s. ISBN 978-80-89135-33-2.

Buy


Obal knihyMarianna Bárdiová a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril. Akadémia umení Banská Bystrica, 2015. 159 s. ISBN 978-80-89555-62-8.

Buy


sun_devlaJana BELIŠOVÁ: Šun, Devla, šun tu man. Počúvaj ma, Bože, počúvaj. Rómske kresťanské piesne a príbehy. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV: Žudro, 2015. 166 s. ISBN 978-80-970748-3-8.

Buy


prinos_osobnosti_gemerJana LENGOVÁ (ed.): Prínos osobností pre rozvoj hudobnej kultúry Gemera a Malohontu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie v Revúcej 1. decembra 2011. (=Hudobná kultúra Gemera a Malohontu v kontextoch.) Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Quirinus, o.z., 2014, 128 s. ISBN 978-80-89135-32-5.

Buy


o_del_dzivelJana BELIŠOVÁ – Zuzana MOJŽIŠOVÁ: O Del dživel. Boh žije. Kresťanské piesne Rómov na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Žudro, 2014. ISBN 978-80-970748-2-1.

Buy
hudba_ako_kulturny_fenomenJanka PETŐCZOVÁ: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014. 384 s. ISBN 978-80-89188-40-6.

Buy
jan_moryMarianna BÁRDIOVÁ: Ján Móry (1892-1978). Tatranský skladateľ a hotelier. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia : Ústav hudobnej vedy SAV, 2013. 264 s. ISBN 978-80-971440-6-7.

Buy


cantus_catholiciPeter RUŠČIN: Cantus Catholici a tradícia duchovného spevu na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2012. 327s. ISBN 978-80-89135-29-5.

Buy
Basav_more_basavJana BELIŠOVÁ: Bašav more bašav : o piesňach slovenských Rómov. Bratislava : Žudro : Ústav hudobnej vedy SAV, 2012. 230 s. ISBN 978-80-970748-1-4.

Buy


Ad_honorem_RybaricJanka PETŐCZOVÁ (ed.): Ad honorem Richard Rybarič: zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I. venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930-1989). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011, 300 s. ISBN 978-80-89135-28-8.

Buy


o_hudobnom_caseMarkéta ŠTEFKOVÁ: O hudobnom čase. Bratislava : Divis Slovakia : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. 158 s. ISBN 978-80-89454-06-8.

Buy
ETAHoffmannVladimír FULKA: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: a jeho literárno-hudobná poetika. Bratislava : IRIS, 2011. 119 s. ISBN 978-80-89256-70-9.

Buy
vybrane_studie_k_hudobnymJana LENGOVÁ (ed.): Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV a ÚHV SAV, 2006,  244 s. ISBN 978-80-224-0938-4, ISBN 80-224-0938-3.

Buy