Conferences and Seminars

2016
Sources of Renaissance and Baroque music in Scepusia and in Europe / Quellen der Renaissance- und Barockmusik in der Zips und in Europa
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Partners: Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Academia Istropolitana Nova
Date/Time: Svätý Jur, 24. – 25. 6. 2016

2015
Contexts of music for keyboard instruments in Slovakia: People, structure, function

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Date/Time: Bratislava, 17. 6. 2015

2014
RILM – International database of music literature and their new projects (workshop)

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Date/Time: Bratislava, 9. 7. 2014

Sources of Renaissance and Baroque music in Slovakia and in Europe (the issues of critical editions of music sources)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Partner: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Date/Time: Bratislava – Prešov, 28. 11. 2014

2013
Jozef Kresánek (1913-1986) and his integrating model of musicology

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Date/Time: Bratislava, 26. 6. 2013

Ján Levoslav Bella – an intersection of tradition and modernism in Slovak music  (on the occasion of the composer’s 170th birthday)
Organizer: Katedra hudby a Ústav hudobnej historiografie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity Žilina
Partner: Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava
Date/Time: Žilina, 10. 10. 2013

Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek) / Conceptions of  Musical Thinking in the European Musicology of 20th century (on the Occasion of 100th Centenary of Birth of Jozef Kresánek)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Slovenská muzikologická spoločnosť, Katedra hudobnej vedy FiF UK
Date/Time: Bratislava, 21. 10. – 22. 10. 2013

2012
Music culture in the Polish-Slovak borderlands / Kultura muzyczna na polsko-slowackim pograniczu

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Instytut sztuki PAN
Date/Time: Bratislava, 7. 10. 2012

2011
Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur / Franz Liszt and His Position in the European Musical Culture (Musicologica historica II)

(On the occasion of the 200th birth- and 125th deathday of Franz Liszt)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Slovenská muzikologická spoločnosť
Date/Time: Bratislava, 17. – 19. 5. 2011

Czech-Slovak and Slovak-Czech relationshps in music culture
Organizer: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR – Ústav hudobnej vedy SAV
Date/Time: Praha, 25. 11. – 25. 11. 2011

RILM – International database of music literature (workshop)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Slovenský komitét RILM, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská muzikologická spoločnosť
Date/Time: Bratislava, 21. 6. 2011

Contributions of notable characters to the development of music culture in Gemer and Malohont
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Quirinus, nezisková organizácia
Date/Time: Revúca, 1. 12. 2011

Ján Cikker yesterday and today
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Katedra hudobnej vedy FiF UK, Nadácia Jána Cikkera, Slovenská muzikologická spoločnosť
Date/Time: Bratislava, 14. 12. 2011

2010
Ad honorem Richard Rybarič (Musicologica historica I)

(On the occasion of the composer’s unreached 80th birthday)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Date/Time: Bratislava, 12. 5. – 13. 5. 2010

33th ethnomusicological seminar: Historical sources of traditional song, music and dance; The role of notable characters in traditional music and dance culture
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Záhorské múzeum v Skalici
Date/Time: Skalica, 5. 10. – 7. 10. 2010

2009
A new paradigm of Christian liturgical music

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Date/Time: Dolná Krupá, 1. 6. – 3. 6. 2009

Musiktheater in Raum und Zeit. Zur Geschichte der Theaterpraxis in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV – Katedra hudobnej vedy FiF UK
Date/Time: Bratislava, 10. 9. – 11. 9. 2009

2008
Musica Scepusii Veteris – conference dedicated to the 350th death anniversary of the organist and composer Ján Šimrák (Johann Schimrack, [?] – 1657)
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave; Katedra pohybovej, estetickej a umeleckej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove; Katedra hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove; Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad; Prešovský hudobný spolok Súzvuk
Date/Time: Spišská Sobota, 3. 3. – 4. 3. 2008

Music-historical research in Slovakia at the start of the 21st century II
Organizer: Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Partner: Ústav hudobnej vedy SAV
Date/Time: Bratislava, 23. – 25. 9. 2008

2007
Style and music analysis of traditional music

Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV
Date/Time: Bratislava, 28. 11. 2007

A new paradigm of Christian liturgy music in the Slovak social environment
Organizer: Ústav hudobnej vedy SAV
Partner: Katolícka univerzita v Ružomberku
Date/Time: Ružomberok, 24. 10. 2007