Musicologica Slovaca 2012/1

Prvé tohoročné číslo časopisu Musicologica Slovaca publikuje príspevky k téme slovensko-českých vzťahov v hudbe, ktoré sú časťou výstupov bilaterálneho projektu APVV “Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre” (2010 – 2011). Zároveň otvára priestor autorom zo zahraničia pri zverejňovaní výsledkov výskumu so vzťahom k územiu Slovenska. Štúdia írskej autorky Alison J. Dunlop prináša nové poznatky o hudbe a hudobníkoch počas korunovácie  Márie Terézie v Bratislave / Pressburgu (1741). Jana Lengová publikuje najnovšie výsledky pramenného výskumu k téme českých literárnych inšpirácií v tvorbe Jána Levoslava Bellu. Štúdia Branka Ladiča sa venuje tektonickým princípom v operách Richarda Straussa z pohľadu hudobnej estetiky a opernej poetiky. Materiálové príspevky poukazujú na význam listovej korešpondencie pri štúdiu osobností J. L. Bellu a B. Bartóka. Číslo dopĺňajú profily, recenzie a správy.