Catalogus fragmentorum… Tomus IV

CAtIV_EVThe fourth volume of the Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia edition, which aims at making the oldest sources of music culture from the Slovak area more accessible, features the oldest music culture sources from the city of Trnava. 27 medieval manuscripts originate from different types of liturgical books (antiphonaries, graduals, missals and sequentiaries) dating from the 14. to 16. century.

Musicologica Slovaca 2015/2

musicologica_2015_2-206x300The most recent issue is centered around the topic of music for keyboard instruments in the 19th and 20th centuries in Slovakia. The contributions were presented at the musicological seminar Contexts of music for keyboard instruments in Slovakia: Personalities, structure, function, organized by the Institute of Musicology, SAS, on June 17, 2015.

Musicologica Slovaca 2015/1

musicologica_2015_1-206x300The first issue of Musicologica Slovaca in 2015 contains two papers on issues of systematic musicology (E. Ferková, Z. Cenkerová), as well as a study of Karol Plicka’s manuscript collection of Slovak folk songs (M. Timková). Material contributions focus on appraisals of personalities: Jozefa Kresánek as ethnomusicologist (H. Urbancová) and the music historian Ernest Zavarský (J. Lengová). A profile of the musicologist Ľuba Ballová (A. Čepec), conference reports and reviews conclude the issue.

Musicologica Slovaca 2012/1

Prvé tohoročné číslo časopisu Musicologica Slovaca publikuje príspevky k téme slovensko-českých vzťahov v hudbe, ktoré sú časťou výstupov bilaterálneho projektu APVV “Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre” (2010 – 2011). Zároveň otvára priestor autorom zo zahraničia pri zverejňovaní výsledkov výskumu so vzťahom k územiu Slovenska. Štúdia írskej autorky Alison J. Dunlop prináša nové poznatky o hudbe a hudobníkoch počas korunovácie  Márie Terézie v Bratislave / Pressburgu (1741). Jana Lengová publikuje najnovšie výsledky pramenného výskumu k téme českých literárnych inšpirácií v tvorbe Jána Levoslava Bellu. Štúdia Branka Ladiča sa venuje tektonickým princípom v operách Richarda Straussa z pohľadu hudobnej estetiky a opernej poetiky. Materiálové príspevky poukazujú na význam listovej korešpondencie pri štúdiu osobností J. L. Bellu a B. Bartóka. Číslo dopĺňajú profily, recenzie a správy.