Dozorná rada

Predseda

Ing. Marek Radvanský, PhD.

Členovia

prof. PhDr. Marta Hulková, CSc.

JUDr. Juraj Varga, PhD.