Studia Ethnomusicologica

Piesnove_zanre_1I. Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava : Ister Science : Ústav hudobnej vedy SAV, 1999. 176 s. ISBN 80-88683-22-X.

 

 

 

Vianoce_a_hudbaII. Vianoce a hudba. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : Ister Science, 2002. 218 s. ISBN 80-89135-00-5.

 

 

 

Piesnova_tradicia_etnickych_mensinIII. Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. 228 s. ISBN 80-89135-11-0.

 

 

 

Lament_v_hudbeIV. Lament v hudbe. Urbancová, Hana (ed.). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV : AEPress, 2009. 266 s. ISBN 978-80-89135-25-7.