Kontakty

Adresa

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľka
prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
tel.: 02/ 5477 3262, 5477 3589
e-mail: musicology.director@savba.sk , hana.urbancova@savba.sk

Zástupca riaditeľky
Mgr. Michal Ščepán, PhD.
e-mail: michal.scepan@savba.sk

Predseda vedeckej rady
Mgr. Peter Ruščin, PhD.
e-mail:peter.ruscin@savba.sk

Sekretariát
Marcela Krúžeková
tel./fax: 02/ 5477 3589
e-mail: musicology@savba.sk , sekretariat.uhv@savba.sk

Knižnica
Anna Hudecová
e-mail: kniznica.uhv@savba.sk

Technické laboratórium
Ing. Štefan Nagy, Art.D.
e-mail: stefan.nagy@savba.sk