Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)

AntológiaObalka(1)Jana LENGOVÁ: Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918) / An Anthology of Piano Music in Slovakia (1830–1918). Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2015, 144 s. ISBN 978-80-89135-35-6.

Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili (C. Plihal, A. H. Krčméry, P. Gerengay, J. Rizner, J. Egry, M. Hudec, J. L. Bella, Š. Fajnor, L. Dušinský, I. Boldiš, M. Lichard, F. O. Matzenauer, B. E. Laciak, M. Francisci, S. Wurmbrand-Stuppachová, O. Hemerka, E. Kovárcz, K. Hodytz, J. Breiter-Szélessy). Vo výbere sa kládol dôraz na umeleckú hodnotu diel, žánrovú pestrosť, rozsah a individuálny štýl tvorcov. Vedecká štúdia podáva stručný vývoj klavírnej hudby na Slovensku z aspektu hudobného žánru a krátke profily skladateľov so stručným rozborom publikovaných skladieb. Žiadna z  publikovaných skladieb, ktoré sa zachovali v rukopisoch a dobových tlačiach, dosiaľ nevyšla v novodobom vydaní, čo antológiu zaraďuje k reprezentatívnemu typu première édition.

Objednať