Mgr. Hana Studeničová, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
Rok narodenia: 1990
Vzdelanie: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Ústav hudební vědy
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudební vědy, Brno, 2015)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): muzikológia – historická hudobná veda; mestská hudobná kultúra na Slovensku v 16. a 17. storočí; Bratislava – Viedeň – Morava: komparácia hudobného diania vo farských kostoloch
Rok nástupu na pracovisko: 2019