Mgr. Veronika Garajová, PhD.

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Mgr. Veronika Garajová, PhD.
Rok narodenia: 1994
Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra Archívnictvo a pomocné vedy historické
Tituly a vedecké hodnosti: PhD. (Ústav hudobnej vedy SAV, 2021)
Vedecký kvalifikačný stupeň: IIb
Vedecko-výskumné zameranie (odbor; špecializácia): vedecko-výskumné úlohy v oblasti historickej hudobnej vedy so zameraním na výskum hudby a hudobnej kultúry 9. – 15. storočia na Slovensku v európskom kontexte
Rok nástupu na pracovisko: 2021