Musica Scepusii Veteris IX/1

wirsingerPetőczová-Matúšová, Janka (trans. a ed.): Georg Wirsinger [Juraj Wirsinger]. Missa a 6. Tulerunt Dominum meum [Vzali mi Pána], 1640 (= Musica Scepusii Veteris IX/1). Bratislava: Ústav hudobnej vedy; Prešov: Prešovský hudobný spolok Súzvuk 2015, 112 s., ISBN 978-80-89188-41-3

Prvý zväzok deviatej série kritickej edície Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši] obsahuje transkripciu a kritickú edíciu zachovanej hudby Juraja (Georg) Wirsingera, málo známeho skladateľa z prvej polovice 17. storočia. Wirsinger pôsobil ako rektor mestskej latinskej školy striedavo v Krupine (medzi rokmi 1618 a 1644) a v Spišskej Novej Vsi (v rokoch 1626 – 28), tu bol dokonca dirigentom speváckeho zboru pri nábožensko-hudobnej spoločnosti Fraternitas Litteratorum. Z jeho tvorby sa zachovali len tri skladby; dve kompletne: Missa a 6 (1640) a Tulerunt Dominum meum 4 vocum v levočských tabulatúrnych zborníkoch a jedna nekompletne: dva hlasy z 8-hlasného duchovného koncertu Tulerunt Dominum meum ab 8. Publikácia obsahuje vedeckú štúdiu v slovenčine a nemčine, transkripciu skladieb do modernej notácie a revíznu správu s kritickým komentárom. Edícia Wirsingerovej hudby poskytuje možnosť jej koncertného predvedenia a zaradenia do súčasných hudobných tradícií, čím prispieva k uchovávaniu a oživovaniu hudobnokultúrneho dedičstva Slovenska.