Databázy hudobných prameňov

sun_devlaV rámci projektov APVV a Mobility bola vytvorená dcérska databáza s Knižnicou augustiniánov v Klosterneuburgu http://austriamanus.org, v rámci ktorej boli spracované notované zlomky, ktoré boli použité vo svojej sekundárnej funkcii ako “recyklované” materiály (makulatúry) na iných rukopisoch, tlačiach, inkunábulach alebo archívnych dokumentoch. Databáza je prepojená na celosvetový portál (sieť) stredovekých notovaných prameňov http://cantusindex.org. Do importu dát boli aktívne zapojení doktorandi a postdoktorandi Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i. (H. Studeničová, E. Lazorík, V. Garajová).

cantus_planusSlovak Early Music Database – Cantus Planus in Slovacia je zameraný na sprístupnenie najstarších rukopisov a notovaných fragmentov zo Slovenska. Od roku 1999 spracúvame hudobné zdroje zo Slovenska od neskorého 11. storočia do začiatku 16. storočia. Projekt organizuje Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s ďalšími akademickými a vzdelávacími inštitúciami (Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Komenského v Bratislave). Keďže sa na Slovensku zachoval iba malý počet notovaných rukopisov (15 kódexov), od roku 2006 bol realizovaný národný výskum notovaných fragmentov v archívoch, knižniciach a múzeách. Takmer 600 stredovekých notovaných fragmentov bolo znovuobjavených, identifikovaných, digitalizovaných a odborne spracovaných. Od roku 2012 je databáza súčasťou medzinárodnej centrálnej siete databáz stredovekých liturgických textových a hudobných prameňov.

CANTUS Index je medzinárodnou centrálnou databázou chorálových textov a melódií stredovekých liturgických rukopisov. Databáza CANTUS Index v súčasnosti prepája 11 rôznych národných i nadnárodných databáz – CANTUS Database (Debra Lacoste, Kanada), Portuguese Early Music Database (Manuel Pedro Ferreira, Portugalsko), Slovak Early Music Database (Eva Veselovská, Slovensko), Gradualia Project (Gábor Kiss, Maďarsko), Fontes Cantus Bohemiae (Jan Koláček, David Eben, Česká republika), Cantus Planus in Polonia (Bartosz Izbicki, Poľsko), Cantus Ultimus (Ichiro Fujinaga, Kanada), Comaratio (Calire Maître, Francúzsko), Musica Hispanica (Carmen Julia Guttiérez, Španielsko), Gregorien.info (Inga Behrendt, Gerald Missiaen, Bernhard Schmid, Nemecko) a Antiphonale Synopticum (Harald Buchinger, Nemecko). Veľkým prínosom spolupráce viacerých odborníkov a inštitúcií je najmä zjednotenie terminológie, číslovania a liturgického zaraďovania spevov. Jednotlivé databázy vystupujú ako samostatné subjekty, pričom ich obsah je možné komparatívne spracovať (jednotné Cantus ID číslovanie).