Správna rada Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Predsedníčka

prof. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Členovia

Mgr. Hana Studeničová, PhD.

Mgr. Michal Ščepán, PhD.

Mgr. Miriam Timková, PhD.

PhDr. Eva Veselovská, PhD. (podpredsedníčka)

Zápisnice