Jana Lengová: Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)

AntológiaObalka(1)Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili.

Viac