Janka Petőczová (ed.): Johann Schimrack d.Ä. / Ján Šimrák st.: Gott stehet in der Gemeine Gottes / Boh stojí v zhromaždení Božom [1641] (= Musica Scepusii Veteris II/8)

sun_devlaV kritickej edícii hudobných prameňov Musica Scepusii Veteris vyšiel ôsmy zväzok druhej série, ktorá je venovaná doteraz nepublikovanej unikátnej hudbe organistu Jána Šimráka st. (Spišské Podhradie, 17. storočie). Tento zväzok obsahuje duchovný koncert pre veľké vokálno-inštrumentálne obsadenie, dva vokálne 4-hlasné zbory a dve pridané 4-hlasné kapely s generálnym basom. Edícia vychádza z dvoch odpisov skladby – jeden sa nachádza v tabulatúrnej partitúre (zapísaný v Ľubici, 30. júla 1641) a druhý nedatovaný, v hlasových zošitoch zachovaných v Levočskej evanjelickej zbierke hudobnín. V skladbe bol zhudobnený unikátny výber textu z troch žalmov (Ž. 82, 68 a 118) a jedného príslovia (Pr. 8). Publikácia obsahuje slovenskú a nemeckú verziu vedeckej štúdie k prameňu, faksimile, transkripciu a kritickú revíznu správu.