Eduard Lazorík – Janka Bednáriková – Eva Veselovská: Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice

sun_devlaTrojautorský kolektív spracoval v publikácii vydanej v edícii Slovenskej národnej knižnice Catalogus fragmentorum, Tomus III, vybranú skupinu liturgických zlomkov z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice (všetky liturgické hudobné zlomky Literárneho archívu). Vyhodnotených bolo 77 stredovekých materiálov z časového obdobia od prvej polovice 11. do začiatku 16. storočia rôznej proveniencie. Recyklované zlomky boli použité vo svojej sekundárnej funkcii, vo forme obalov a väzieb. Viaceré materiály pochádzajú zo stredovekého Uhorska (Bratislava, Spiš, východné Slovensko, Veľký Varadín, františkáni, dominikáni) a reprezentujú jedinečné nálezy (Varadínsky antifonár, Bratislavský antifonár II). Početne sú zastúpené zlomky, ktoré pochádzajú z Čiech (česká notácia, prvky českej liturgickej tradície), resp. zo strednej Európy (bez možnosti bližšej lokalizácie).