Musicologica Slovaca 2015/1

musicologica_2015_1Prvé číslo časopisu Musicologica Slovaca roku 2015 prináša dve štúdie z oblasti systematickej muzikológie. Prvá z nich sa zaoberá fenoménom dynamizmu hudobnej štruktúry (E. Ferková), druhá problematikou melodických očakávaní v hudbe (Z. Cenkerová). O rukopisnej zbierke slovenských ľudových piesní z pozostalosti Karola Plicku informuje štúdia M. Timkovej. Materiálové príspevky sú zamerané na zhodnotenie osobnosti Jozefa Kresánka ako etnomuzikológa (H. Urbancová) a hudobného historika Ernesta Zavarského (J. Lengová). Číslo uzatvára profil muzikologičky Ľuby Ballovej (A. Čepec), konferenčné správy a recenzie.

Viac