Musicologica Slovaca 2017/1

Musicologica 16-2Prvé číslo ročníka 2017 ponúka prehľad tém a poznatkov súčasnej hudobnej psychológie (Zuzana Cenkerová), štúdiu Petra Ruščina o piesňach s trojkráľovou tematikou v slovenských tlačených a rukopisných kancionáloch 17. – 19. storočia a štúdiu Andreja Čepca, pojednávajúcu o učebnici hudobnej náuky Melanie Diettmanovej. Sekcia „Materiály“ prináša príspevok Jany Lengovej o Márii Potemrovej v súvislosti s hudobnou regionalistikou a bibliografiu Márie Potemrovej od Andreja Čepca. Číslo uzatvára profil Ladislava Galka k jeho nedožitému jubileu (Martina Božeková), recenzie a konferenčné správy.

Viac