Eva Veselovská: Ženy v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku

sun_devlaMonografia sa zaoberá hudobným materiálom jednohlasnej liturgickej hudby (lat. cantus planus), ktorý bol určený na sviatky ženských svätíc v stredovekom Uhorsku (rukopisy z územia Slovenska alebo slovenskej proveniencie v zahraničí). Publikácia hodnotí a analyzuje špecifiká hudobnej praxe tohto repertoára a prezentuje základné transregionálne prvky a konkrétne príklady lokálnych špecifík tejto časti hudobnej kultúry. Z rukopisných prameňov z územia Slovenska boli spracované najvýznamnejšie kompletné rukopisy (Bratislavský misál I, Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426, Nitriansky graduál, Bratislavský antifonár I, Bratislavský antifonár II, Bratislavský antifonár III, Bratislavský antifonár IV, Spišský antifonár). Súčasťou publikácie je antológia vybraných stredovekých spevov v modernej notácii, ktoré sú typické pre územie Slovenska v stredoveku (ťažiskové rukopisy z Bratislavy, Spišskej Kapituly, Nitry a Košíc.