Marianna Bárdiová a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

Obal knihyKolektív autorov pod vedením Marianny Bárdiovej pripravil pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu monografiu, ktorá prispeje k hlbšiemu poznaniu jeho života a tvorby v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

Viac