Vedecká rada

Predseda

Mgr. Peter Ruščin, PhD.

Členovia

Interní členovia:

prof. PhDr. Eva Ferková, PhD.

Mgr. art. Kristina Lomen, PhD.

Externí členovia:

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Zápisnice