Eva Veselovská: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus IV

CAtIV_EVV poradí už štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorá si dáva za cieľ sprístupniť najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska, prináša najstaršie hudobné materiály mesta Trnava. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia.

Viac