Správna rada Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Predsedníčka

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Členovia

Mgr. Hana Studeničová, PhD.

Mgr. Michal Ščepán, PhD.

PhDr. Eva Veselovská, PhD. (podpredsedníčka)

Zápisnice