Správna rada Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Predsedníčka

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Členovia

Mgr. Hana Studeničová, PhD.

Mgr. Michal Ščepán, PhD.

Mgr. Miriam Timková, PhD.

PhDr. Eva Veselovská, PhD. (podpredsedníčka)

Zápisnice