Antológia klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918)

AntológiaObalka(1)Monografia typu pramenno-kritickej edície prináša ako výsledok rozsiahleho dlhoročného výskumu v domácich a zahraničných inštitúciách 23 diel klavírnej literatúry od 19 hudobných tvorcov, ktorí na Slovensku v uvedenom období pôsobili alebo sa tu narodili.

Viac

 

Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

Obal knihyKolektív autorov pod vedením Marianny Bárdiovej pripravil pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu monografiu, ktorá prispeje k hlbšiemu poznaniu jeho života a tvorby v širších spoločensko-kultúrnych súvislostiach.

Viac

Catalogus fragmentorum… Tomus IV

CAtIV_EVV poradí už štvrtý zväzok edície Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, ktorá si dáva za cieľ sprístupniť najstaršie pramene hudobnej kultúry z územia Slovenska, prináša najstaršie hudobné materiály mesta Trnava. 27 stredovekých rukopisov pochádza z rôznych typov liturgických kníh (antifonáre, graduály, misály a sekvenciáre) zo 14.-16. storočia.

Viac

Musicologica Slovaca 2015/2

musicologica_2015_2Ústrednou témou najnovšieho čísla je hudba pre klávesové nástroje v 19. a 20. storočí na Slovensku. Príspevky odzneli na muzikologickom seminári s názvom Kontexty hudby pre klávesové nástroje na Slovensku: Osobnosti, štruktúra, funkcia, ktorý Ústav hudobnej vedy SAV usporiadal 17. júna 2015.

Obsah čísla

Musicologica Slovaca 2015/1

musicologica_2015_1Prvé číslo časopisu Musicologica Slovaca roku 2015 prináša dve štúdie z oblasti systematickej muzikológie. Prvá z nich sa zaoberá fenoménom dynamizmu hudobnej štruktúry (E. Ferková), druhá problematikou melodických očakávaní v hudbe (Z. Cenkerová). O rukopisnej zbierke slovenských ľudových piesní z pozostalosti Karola Plicku informuje štúdia M. Timkovej. Materiálové príspevky sú zamerané na zhodnotenie osobnosti Jozefa Kresánka ako etnomuzikológa (H. Urbancová) a hudobného historika Ernesta Zavarského (J. Lengová). Číslo uzatvára profil muzikologičky Ľuby Ballovej (A. Čepec), konferenčné správy a recenzie.

Obsah čísla

Šun, Devla, šun tu man. Počúvaj ma, Bože, počúvaj. Rómske kresťanské piesne a príbehy.

sun_devlaKresťanská pastorácia v rómskych komunitách vniesla do života mnohých Rómov výrazné zmeny. Svoju novú, obnovenú, či prehĺbenú vieru a jej odraz v bežnom živote, komunikujú prostredníctvom piesní s náboženským obsahom, ale aj v osobných výpovediach. Publikácia Jany Belišovej má aplikovaný charakter, prináša rómske kresťanské piesne, ich notovú transkripciu, texty v rómskom jazyku, preklad do slovenského jazyka, rovnako aj výpovede o tom, ako viera v Boha zmenila ich životy. Očakávame praktické využitie v organizáciách a komunitách, ktoré sa angažujú v oblasti rómskej pastorácie, môžu ju využívať kňazi, pastori, učitelia, pracovníci s mládežou.