Doktorandské štúdium

Ústav hudobnej vedy SAV má akreditované doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.37 Muzikológia, študijný program Muzikológia. Doktorandské štúdium realizuje ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Interní doktorandi pracoviska:

Mgr. art. Juraj Beráts
Téma: Poetika ticha a meditácie v hudbe 20. a 21. storočia
Školiteľ: prof. Markéta Štefková, PhD.
Nástup na štúdium: 1.9.2013
Termín ukončenia: 31.8.2017

Mgr. art. Kristína Lomen
Téma: Piesňová tradícia Slovákov v regióne Vojvodina v Srbsku
Školiteľ: PhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Nástup na štúdium: 1.9.2013
Termín ukončenia: 31.8.2017

Mgr. Michal Ščepán
Téma: Tadeáš Salva – život a dielo
Školiteľ: PhDr. Jana Lengová, CSc.
Nástup na štúdium: 1.9.2013
Termín ukončenia: 31.8.2017