Musicologica Slovaca 2015/1

musicologica_2015_1Prvé číslo časopisu Musicologica Slovaca roku 2015 prináša dve štúdie z oblasti systematickej muzikológie. Prvá z nich sa zaoberá fenoménom dynamizmu hudobnej štruktúry (E. Ferková), druhá problematikou melodických očakávaní v hudbe (Z. Cenkerová). O rukopisnej zbierke slovenských ľudových piesní z pozostalosti Karola Plicku informuje štúdia M. Timkovej. Materiálové príspevky sú zamerané na zhodnotenie osobnosti Jozefa Kresánka ako etnomuzikológa (H. Urbancová) a hudobného historika Ernesta Zavarského (J. Lengová). Číslo uzatvára profil muzikologičky Ľuby Ballovej (A. Čepec), konferenčné správy a recenzie.

Viac

Jana Belišová: Šun, Devla, šun tu man. Počúvaj ma, Bože, počúvaj. Rómske kresťanské piesne a príbehy.

sun_devlaKresťanská pastorácia v rómskych komunitách vniesla do života mnohých Rómov výrazné zmeny. Svoju novú, obnovenú, či prehĺbenú vieru a jej odraz v bežnom živote, komunikujú prostredníctvom piesní s náboženským obsahom, ale aj v osobných výpovediach. Publikácia Jany Belišovej má aplikovaný charakter, prináša rómske kresťanské piesne, ich notovú transkripciu, texty v rómskom jazyku, preklad do slovenského jazyka, rovnako aj výpovede o tom, ako viera v Boha zmenila ich životy. Očakávame praktické využitie v organizáciách a komunitách, ktoré sa angažujú v oblasti rómskej pastorácie, môžu ju využívať kňazi, pastori, učitelia, pracovníci s mládežou.